Αρθρογραφία

Ο Κόσμος μας με Δεδομένα

Η αλήθεια για τα «Πυρηνικά»

Εξερευνώντας σημαντικά στοιχεία σχετικά με τo οπλοστάσιο παγκοσμίως…

Ο αριθμός των πυρηνικών όπλων όπως και ο αριθμός των χωρών που τα κατέχουν έχουν μειωθεί δραστικά τα τελευταία 30 χρόνια. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα λόγοι ανησυχίας, συμπεριλαμβανομένης της έντασης μεταξύ…
Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος

Ο Κόσμος μας με δεδομένα

Η μεγάλη παρανόηση περί «διχοτομημένου κόσμου»…

Γιατί η διάκριση «αναπτυγμένος και αναπτυσσόμενος κόσμος» δεν λειτουργεί πλέον;

Συνεχίζουμε την σειρά αυτών των άρθρων που μας δίνουν την απαραίτητη πληροφόρηση, ώστε να μάθουμε να σκεφτόμαστε και να ενεργούμε με βάση τα πραγματικά στοιχεία. Έτσι, ενθαρρυνόμαστε όλοι να συμβάλλουμε…
Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος

Ο Κόσμος μας με δεδομένα

Τα στοιχεία για την παγκόσμια φτώχεια και το εισόδημα. Ερευνώντας την αύξηση της ευημερίας παγκοσμίως, συνειδητοποιώντας ότι η φτώχεια σε παγκόσμιο επίπεδο μειώνεται, καλλιεργείται η εμπιστοσύνη ότι οι προσπάθειες για…
Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος

1o Μήνυμα της έκδοσης

H ‘πληροφόρηση’ που καταναλώνουμε έχει μεγάλη σημασία, ακριβώς όπως το φαγητό που βάζουμε στο σώμα μας… Επηρεάζει τη σκέψη μας, τη συμπεριφορά μας, το πώς αντιλαμβανόμαστε τη θέση μας στον…
Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος