Αρθρογραφία

Ηθική και Οικονομική Επιστήμη: Ένα ταξίδι ιδεωδών και πραγματικοτήτων…

Εξετάζουμε τους βασικούς στοχαστές, τις αλλαγές παραδείγματος και τις σύγχρονες προκλήσεις στην πορεία διασταύρωσης ηθικών αρχών και δυνάμεων της αγοράς. Παράλληλα, παρουσιάζουμε καίρια βήματα που μπορούν να γίνουν με στόχο…
Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος

Καταπολέμηση της ανισότητας με φορολόγηση των υπερπλουσίων

Η συγκέντρωση τεράστιου πλούτου στα χέρια ενός ελάχιστου κλάσματος του πληθυσμού, τα τελευταία χρόνια, προκαλεί συζητήσεις σχετικά με τις ηθικές, οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις του φαινομένου. Για να προωθηθεί μια…
Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος

Ο σημαίνων ρόλος της Κατανόησης

Η αποτελεσματική κατανόηση αποτελεί βάση ανάπτυξης της εμπιστοσύνης, της συνεργασίας, της κοινωνικής ευημερίας. Το παρόν άρθρο εμβαθύνει στην ανάλυση του όρου ως πυλώνα για τη διαμόρφωση μιας πιο ειρηνικής, συνεκτικής…
Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος

Τι είδους Ανάπτυξη θέλουμε για το Μέλλον του Κόσμου μας;

Είναι, πλέον, ευρέως αποδεκτό ότι η επιδίωξη της οικονομικής μεγέθυνσης καθίσταται ολοένα και περισσότερο ανέφικτη και ανεπιθύμητη, γεγονός που επιβάλλει την ανάγκη ουσιαστικών αλλαγών στις ευρωπαϊκές, που λαμβάνει χώρα η…
Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος

Το «καλό Σχολείο» του Αύριο…

Σε σύγκριση με τα παραδοσιακά εκπαιδευτικά μοντέλα, η σχολική εκπαίδευση, όπως φαίνεται, πρόκειται να υποστεί σημαντικούς μετασχηματισμούς, σε διεθνές επίπεδο. Ήδη, παρατηρούνται ορισμένες ενδιαφέρουσες τάσεις στα σχολεία ικανές να διαμορφώσουν…
Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος
Μετάβαση στο περιεχόμενο