Επιλογή Συνδρομής

Επιλογή Συνδρομής

Εγγραφείτε & Υποστηρίξτε
τη Δημοσιογραφία που εμπνέει τους ανθρώπους!

Ως μέλος μπορείτε να συμμετάσχετε στην ιδέα… Στην δημιουργία ενός περιοδικού “Εποικοδομητικής Δημοσιογραφίας”, άγνωστη έννοια, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, στην χώρα μας…

Η έκδοση δεν εξαρτάται παρά μόνο από την υποστήριξή σας!
Η παρουσία, η μορφή μας, η ύπαρξη και η ανάπτυξή μας καθορίζεται από τη δική σας οικονομική συνεισφορά!

Με οποιαδήποτε επιλογή ένταξης, θα είστε μέλος μιας κοινότητας που προσπαθεί να “αλλάξει” τα νέα προς το εποικοδομητικότερο… Που αναζητά το Ορθό και το Θετικό… Που αναζητά λύσεις για τη Βελτίωση της Κατάστασης του Κόσμου…

Επιλέξτε

Ψηφιακή & Έντυπη

Επιλογή Συνδρομής

Άλλοι τρόποι για να υποστηρίξετε

Αποκτήστε την έντυπη Επετειακή – Συλλεκτική Έκδοση

Μάθετε Περισσότερα…

“Το δικό σας περιοδικό”,
για όσο εσείς το θέλετε, για όσο εσείς το επιλέγετε….!

Μετάβαση στο περιεχόμενο