Μάρτιος 2024

Τεύχος 51

teuxh-header-image

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μεταρρυθμίσεις: Η σημασία και οι δυσκολίες στην υλοποίηση…

Είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων, την πρόοδο, την αξιοποίηση του πλήρους δυναμικού των εθνών και την κάλυψη των εξελισσόμενων αναγκών του σύγχρονου κόσμου. Εμβαθύνουμε στη σημασία τους…
Κωνσταντίνος Αλεξόπουλος

Η συμβολή της Δικαιοσύνης στις μεταρρυθμίσεις και λύσεις

Υπάρχουν προβλήματα χρόνια δομικά ή επίκτητα, γιατί δεν λύθηκαν έγκαιρα και άλλα γεωπολιτικά ή λόγω διεθνών συγκυριών. Κάθε κυβέρνηση προσπαθεί να επιλύσει κάποια με γνώμονα πάντα το πολιτικό κόστος ή…
Λέανδρος Ρακιντζής

Συνταξιοδοτικό: Από την παθογένεια της μεταπολίτευσης σε μια ελπιδοφόρα μεταρρύθμιση

Μια διαφωτιστική συζήτηση με τον Γεώργιο Κ. Μπήτρο, Καθηγητή Πολιτικής Οικονομίας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, για την προβληματικότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος στη χώρα μας και πώς προτείνει να την αντιμετωπίσουμε.
Ομάδα του Ορθού Λόγου, Ευάγγελος Κόκκινος

Αλλαγή κατεύθυνσης στα οικονομικά & αναπτυξιακά πρότυπα

Η Αρχαία Ελλάδα ήταν ανθρωποκεντρική, ενώ, ο τρέχον τεχνολογικός πολιτισμός επικεντρώνεται στη μηχανή και οδηγεί τον άνθρωπο σε υποταγή στην ύλη. Τον αποξενώνει από τη φύση και αυτό δεν είναι…
Ιωάννης-Διονύσιος Σαλαβράκος

Η Εκπαίδευση του Μέλλοντος: Προτάσεις για μία «ορθολογική» παιδαγωγική

Καιρός να βάλουμε μπροστά την πιο απαραίτητη και δύσκολη μεταρρύθμιση, που ίσως και να είναι η κορυφαία των τελευταίων 50 ετών: την επανίδρυση «εκ του μηδενός» του εκπαιδευτικού συστήματος, από…
Ανδριάνα Αγγέλου
Μετάβαση στο περιεχόμενο