Αρθρογραφία

Γεωπολιτικές πραγματικότητες: Όσα χρειάζεται να συγκρατήσουμε από τις τελευταίες εξελίξεις.

Το αρχικό κλίμα αισιοδοξίας, στο τέλος του Ψυχρού Πoλέμου, προέβλεπε έναν κόσμο ηρεμίας και οικονομικής ανάπτυξης μέσω της υιοθέτησης του φιλελευθερισμού σε παγκόσμια κλίμακα. Η περίοδος 1991-2021, μάλλον, διέψευσε τις…
Ιωάννης-Διονύσιος Σαλαβράκος

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ: Ένα ιστορικό και οικονομικό φαινόμενο

Μία ολιστική θεώρηση του πλαισίου της μετανάστευσης ως πολύπλευρου φαινομένου με οικονομικές, πολιτικές και θεσμικές πτυχές. Παρουσίαση των θεωρητικών σχημάτων ερμηνείας του και σύντομη ιστορική επισκόπηση των κυριότερων μεταναστευτικών ροών…
Ιωάννης-Διονύσιος Σαλαβράκος