Αρθρογραφία

Η Εκπαίδευση του Μέλλοντος: Προτάσεις για μία «ορθολογική» παιδαγωγική

Καιρός να βάλουμε μπροστά την πιο απαραίτητη και δύσκολη μεταρρύθμιση, που ίσως και να είναι η κορυφαία των τελευταίων 50 ετών: την επανίδρυση «εκ του μηδενός» του εκπαιδευτικού συστήματος, από…
Ανδριάνα Αγγέλου

Πολιτική Ορθότητα: Η λεπτή ισορροπία μεταξύ Ελευθερίας και Ανοχής

Έννοια ευέλικτη και εύπλαστη ανάλογα με το πολιτισμικό, πολιτικό και ιστορικό πλαίσιο εντός του οποίου συγκροτείται, επιδέχεται ποικίλων ερμηνειών με την πάροδο του χρόνου και τις διαφορετικές κοινωνικές πραγματικότητες.
Ανδριάνα Αγγέλου

Η Ηθική σε διαχρονική βάση

Οι θεωρίες περί ηθικής είναι σημαντικές, επειδή παρέχουν πλαίσια για την κατανόηση και την αξιολόγηση κρίσιμων ζητημάτων και διλημμάτων. Βοηθούν τα άτομα και τις κοινωνίες να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με…
Ανδριάνα Αγγέλου

Το Δώρο και η κοινωνική σημασία του – Ιστορικές καταβολές

Στις εγχρήματες και εκβιομηχανισμένες κοινωνίες στις οποίες ζούμε, φαντάζει δεδομένο πως η αγορά και πώληση δώρων αποτελούν κινητήριο μοχλό της ελεύθερης οικονομίας, σε βαθμό που να μοιάζουν προϊόντα του τρέχοντος…
Ανδριάνα Αγγέλου
Μετάβαση στο περιεχόμενο