Αρθρογραφία

Christopher Michaelsen:
Η κρίση στην Ουκρανία δεν σημαίνει και το τέλος του Διεθνούς Δικαίου

Ο πόλεμος που διεξάγεται, την τελευταία περίοδο, στην Ουκρανία ύστερα από την ρωσική εισβολή, έχει οδηγήσει σε άνευ προηγουμένου αλλαγές, στην «παγκόσμια σκακιέρα», μετά το Β΄ ΠΠ. Εν μέσω αυτής…
Μιχάλης Νευραδάκης, Ομάδα του Ορθού Λόγου

Κοινωνία των Πολιτών

Συζητάμε με τον καθηγητή Peter Singer

«Αποτελεσματικός αλτρουισμός»

Συχνά, γίνεται συζήτηση για την σημασία της κοινωνικής προσφοράς και της φιλανθρωπίας, στην αντιμετώπιση της φτώχειας, της ανέχειας και της δυστυχίας. Λιγότερο συχνά, όμως, μαθαίνουμε πόσο αποτελεσματικές είναι αυτές οι…
Μιχάλης Νευραδάκης

Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική Ένωση Ελληνισμού

Ελληνική διασπορά: Tο καλύτερο «κεφάλαιο» της Ελλάδας.

Πολύ συχνά ακούγεται στην Ελλάδα η φράση «οι Έλληνες του εξωτερικού είναι πιο Έλληνες απ’ τους Έλληνες εντός Ελλάδος», καθώς αναγνωρίζεται η αγάπη που έχουν για την «μητέρα πατρίδα» και…
Μιχάλης Νευραδάκης

Ριζική Οργανωτική και Κοινωνική Αλλαγή… (Μέρος 2ο)

Μπροστά στην επιταχυνόμενη κοινωνική και περιβαλλοντική κατάρρευση, πώς μπορούμε να οικοδομήσουμε τις συλλογικές μας ικανότητες για μετασχηματισμό ώστε να επιτύχουμε μια δίκαιη, χωρίς αποκλεισμούς, και αναγεννημένη κοινωνία για όλους; Συνέχεια…
Μιχάλης Νευραδάκης

Ριζική Οργανωτική και Κοινωνική Αλλαγή… (Μέρος 1ο)

«Το μεγαλύτερο εμπόδιο που έχουμε να ξεπεράσουμε είναι οι ίδιες μας οι επιφυλάξεις»

Μια μακρά συζήτηση με τον Otto Scharmer για την αλλαγή συστημάτων βασιζόμενη στην επίγνωση και για τον κοινωνικό μετασχηματισμό…
Ομάδα του Ορθού Λόγου, Μιχάλης Νευραδάκης

Simon Anholt: «Η συνεργασία ανάμεσα στα κράτη δεν είναι θέμα επιλογής, αλλά επιβίωσης»

Η φιλοσοφία της «Καλής Χώρας» και πως μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο σε μια γενιά...

Πόση σημασία έχει η «φήμη» μίας χώρας προς τον υπόλοιπο κόσμο; Είναι το λεγόμενο «nation branding» απλώς άλλη μία εφεύρεσή κάποιας διαφημιστικής εταιρείας χωρίς νόημα, ή μπορεί να μας δώσει…
Ομάδα του Ορθού Λόγου, Μιχάλης Νευραδάκης