Αρθρογραφία

Κοινωνία των Πολιτών

Συζητάμε με τον καθηγητή Peter Singer

«Αποτελεσματικός αλτρουισμός»

Συχνά, γίνεται συζήτηση για την σημασία της κοινωνικής προσφοράς και της φιλανθρωπίας, στην αντιμετώπιση της φτώχειας, της ανέχειας και της δυστυχίας. Λιγότερο συχνά, όμως, μαθαίνουμε πόσο αποτελεσματικές είναι αυτές οι…
Μιχάλης Νευραδάκης

Παγκόσμια Διακοινοβουλευτική Ένωση Ελληνισμού

Ελληνική διασπορά: Tο καλύτερο «κεφάλαιο» της Ελλάδας.

Πολύ συχνά ακούγεται στην Ελλάδα η φράση «οι Έλληνες του εξωτερικού είναι πιο Έλληνες απ’ τους Έλληνες εντός Ελλάδος», καθώς αναγνωρίζεται η αγάπη που έχουν για την «μητέρα πατρίδα» και…
Μιχάλης Νευραδάκης

Ριζική Οργανωτική και Κοινωνική Αλλαγή… (Μέρος 2ο)

Μπροστά στην επιταχυνόμενη κοινωνική και περιβαλλοντική κατάρρευση, πώς μπορούμε να οικοδομήσουμε τις συλλογικές μας ικανότητες για μετασχηματισμό ώστε να επιτύχουμε μια δίκαιη, χωρίς αποκλεισμούς, και αναγεννημένη κοινωνία για όλους; Συνέχεια…
Μιχάλης Νευραδάκης

Ριζική Οργανωτική και Κοινωνική Αλλαγή… (Μέρος 1ο)

«Το μεγαλύτερο εμπόδιο που έχουμε να ξεπεράσουμε είναι οι ίδιες μας οι επιφυλάξεις»

Μια μακρά συζήτηση με τον Otto Scharmer για την αλλαγή συστημάτων βασιζόμενη στην επίγνωση και για τον κοινωνικό μετασχηματισμό…
Ομάδα του Ορθού Λόγου, Μιχάλης Νευραδάκης

Simon Anholt: «Η συνεργασία ανάμεσα στα κράτη δεν είναι θέμα επιλογής, αλλά επιβίωσης»

Η φιλοσοφία της «Καλής Χώρας» και πως μπορούμε να αλλάξουμε τον κόσμο σε μια γενιά...

Πόση σημασία έχει η «φήμη» μίας χώρας προς τον υπόλοιπο κόσμο; Είναι το λεγόμενο «nation branding» απλώς άλλη μία εφεύρεσή κάποιας διαφημιστικής εταιρείας χωρίς νόημα, ή μπορεί να μας δώσει…
Ομάδα του Ορθού Λόγου, Μιχάλης Νευραδάκης

Συνέντευξη με τον καθηγητή χρηματοοικονομικής Michael Pettis

Μέρος 2ο: Εμπορικοί πόλεμοι και Παγκόσμια Ανισότητα – Η Κίνα σε πρώτο πλάνο.

Δεν είναι λίγες οι φορές, που η Κίνα βρίσκεται στο προσκήνιο της επικαιρότητας, κυρίως, λόγω της αυξανόμενης οικονομικής επιρροής της, του «εμπορικού πολέμου» με τις ΗΠΑ και των τελευταίων εξελίξεων…
Μιχάλης Νευραδάκης

Κοινωνία των Πολιτών

Βιώσιμη Ανάπτυξη: Οι Στόχοι του 2030 και η πτώση ενός νέου «Τείχους του Βερολίνου»…
Συζητώντας με τον Roland Schatz, έναν ‘ηγέτη σκέψης’ εστιασμένο στην εφαρμογή της Kοινωνικής Aλλαγής.

Μπορεί η κοινωνία πολιτών να παίξει ρόλο στην υλοποίηση των Στόχων της ‘Ατζέντας 2030’ και να ενθαρρύνει τον ιδιωτικό τομέα, και ιδιαίτερα τις ηγεσίες των μεγαλύτερων εταιριών του κόσμου, να…
Μιχάλης Νευραδάκης

Συνέντευξη με τον καθηγητή χρηματοοικονομικής Michael Pettis

Μέρος 1ο: «Στον σημερινό κόσμο, το κεφάλαιο είναι αυτό που οδηγεί το εμπόριο, δεν είναι το εμπόριο που οδηγεί το κεφάλαιο»…

Ποια είναι σήμερα η θεωρία του Διεθνούς Εμπορίου, τι συμβαίνει με τις ροές των παγκοσμίων κεφαλαίων; Πως δημιουργούνται οι ανισορροπίες και οι ανισότητες στην παγκόσμια αγορά;
Μιχάλης Νευραδάκης

Γεφυρώνοντας Χάσματα: Οι «πολιτισμικοί πόλεμοι» και η αντιμετώπισή τους…

Τι καλό θα ήταν για την ανθρωπότητα, εάν οι περισσότεροι λαοί και οι περισσότερες κοινωνίες του κόσμου είχαν, όντως, επιλύσει τις όποιες διαφορές τους…! Η ιστορία, όμως, μας διδάσκει πως,…
Μιχάλης Νευραδάκης