Αρθρογραφία

Η Πανδημία ως Αφετηρία Αλλαγής

Τα βιαστικά συμπεράσματα για τις επιπτώσεις της θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε λαθεμένες και εξίσου βιαστικές επιλογές. Κυριαρχούν σοβαρά διλήμματα πολιτικής, λόγω των επιβαρυμένων κρατικών προϋπολογισμών, πιθανών χρεοκοπιών, προβλημάτων στην…
Αθανάσιος Παπανδρόπουλος
Μετάβαση στο περιεχόμενο