Αρθρογραφία

Τι αλλάζει στην Παγκοσμιοποίηση;

Η σύγκρουση των «καπιταλισμών» παίρνει, πλέον, και ξεκάθαρα ιδεολογικά και γεωπολιτικά χαρακτηριστικά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις διεθνείς σχέσεις και ισορροπίες. Το πώς φιλτράρουν οι πολιτικές εξουσίες τον φιλελευθερισμό…
Αθανάσιος Παπανδρόπουλος
Μετάβαση στο περιεχόμενο