Αρθρογραφία

Τι αλλάζει στην Παγκοσμιοποίηση;

Η σύγκρουση των «καπιταλισμών» παίρνει, πλέον, και ξεκάθαρα ιδεολογικά και γεωπολιτικά χαρακτηριστικά, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις διεθνείς σχέσεις και ισορροπίες. Το πώς φιλτράρουν οι πολιτικές εξουσίες τον φιλελευθερισμό…
Αθανάσιος Παπανδρόπουλος

Η Πανδημία ως Αφετηρία Αλλαγής

Τα βιαστικά συμπεράσματα για τις επιπτώσεις της θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε λαθεμένες και εξίσου βιαστικές επιλογές. Κυριαρχούν σοβαρά διλήμματα πολιτικής, λόγω των επιβαρυμένων κρατικών προϋπολογισμών, πιθανών χρεοκοπιών, προβλημάτων στην…
Αθανάσιος Παπανδρόπουλος
Μετάβαση στο περιεχόμενο