Αρθρογραφία

Ανανεώσιμες Πηγές Υδρογόνου – Λύση για ένα «Καθαρό» Μέλλον

Η στήριξη της πολιτικής της ΕΕ στις ανανεώσιμες πηγές υδρογόνου αυξάνεται, καθώς εντείνεται ο παγκόσμιος ανταγωνισμός. Πρόκειται για την ταχεία εφαρμογή μέτρων πολιτικής που θα επιταχύνουν την παραγωγή και τη…
Γιάννης Κανουπάκης

Διαγενεακή Κινητικότητα στην Εκπαίδευση

Το θέμα της κοινωνικής κινητικότητας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα εξετάζει μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), η οποία παρουσιάστηκε πρόσφατα. Πρόκειται για ένα εξόχως ενδιαφέρον ζήτημα, που συνδέεται…
Γιάννης Κανουπάκης

Οικοδομώντας το Ενεργειακό Μέλλον…

Βρισκόμαστε στην πρώιμη φάση μιας νέας βιομηχανικής εποχής, της εποχής της παραγωγής τεχνολογίας καθαρής ενέργειας. Κάθε χώρα πρέπει να προσδιορίσει πώς μπορεί να επωφεληθεί από τις ευκαιρίες της νέας ενεργειακής…
Γιάννης Κανουπάκης

Τέρμα στις πλάνες: «Μπορούμε» με 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας…

Οι μηχανικοί που ζουν στο παρελθόν, οι αδαείς πολιτικοί, οι δύσπιστοι στα πρώτα στάδια των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι ανεπιφύλακτα απόστολοι της πυρηνικής ενέργειας και άλλοι ποικιλώνυμοι αρνητές έλαβαν το…
Γιάννης Κανουπάκης

Μετάβαση στην καθαρή ενέργεια με όρους δικαίου

Τα κράτη οφείλουν να εξετάσουν τις κοινωνικοοικονομικές προτεραιότητες, τα υφιστάμενα ενεργειακά συστήματα και τα οργανωτικά ζητήματα ώστε η ενεργειακή μετάβαση να έχει επίκεντρο τον άνθρωπο, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι σημερινές…
Γιάννης Κανουπάκης

Ενεργειακό: Λύσεις υπάρχουν, τι θα επιλέξουμε;

Ασφαλώς, το σημερινό ενεργειακό σενάριο προβλέπει μεγάλες δυσκολίες. Οι συνέπειες του τι θα συμβεί είναι πολύ πιο σημαντικές για όλους από εκείνες οποιουδήποτε άλλου προβλήματος που βιώνουμε σήμερα -αν υποθέσουμε…
Γιάννης Κανουπάκης

-Φάκελος Παιδεία-

Μια συζήτηση με τη Υφυπουργό Παιδείας Ζέττα Μακρή

Τα Νέα Προγράμματα Σπουδών είναι οι άξονες εκσυγχρονισμού της Εκπαίδευσης

Η ριζική αναδιάρθρωση του τρόπου διδασκαλίας, με στόχο την αναβάθμιση των σπουδών, σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, αποτελεί -χρόνια τώρα- το μεγάλο ζητούμενο αν θέλουμε, πραγματικά, να δούμε με…
Γιάννης Κανουπάκης
Μετάβαση στο περιεχόμενο