Αρθρογραφία

Μια ζωή με νόημα – Μαθήματα από τη θετική ψυχολογία…

Το νόημα της ζωής απασχολεί διαχρονικά τον άνθρωπο. Σήμερα, γνωρίζουμε σύμφωνα με έρευνες, ότι όταν αισθανόμαστε πως η ζωή μας έχει νόημα και σκοπό, βιώνουμε μεγαλύτερα επίπεδα ευτυχίας. Μάλιστα, παρόλο…
Βασιλική Γιωτσίδη*
Μετάβαση στο περιεχόμενο