«Διαχείριση Σταδιοδρομίας»: O κόσμος μας αλλάζει… Eμείς;

Η σημερινή εποχή μπορεί να χαρακτηρισθεί ως μια εποχή ρίσκου και αβεβαιότητας. Όλοι -ειδικότερα οι νέοι- βρίσκονται μπροστά σε μια νέα αναδυόμενη ανάγκη να αντιμετωπίσουν όχι μόνο ραγδαίες αλλαγές, αλλά και πρωτόγνωρα αιτήματα που ζητούν άμεσες λύσεις από τους περισσότερους. Η επιτάχυνση της καινοτομίας και η ταχύτητα διείσδυσης της τεχνολογίας αλλάζει, επηρεάζοντας όχι μόνο τους διάφορους επαγγελματικούς τομείς και τον τρόπο της δραστηριοποίησης σε αυτούς αλλά και την επαγγελματική μας ταυτότητα… […]

Read More…